Lazura na ploty 110

Impregnace a penetrace

Je odolná vůči povětrnostním vlivům, neuzavírá póry dřeva.

Hodí se na všechny dřeviny ve venkovním prostoru. Barva tmavě hnědá.

Použití: 

Je odolná vůči povětrnostním vlivům, neuzavírá póry dřeva, hodí se na všechny dřeviny ve venkovním prostoru.

Technické parametry: 

Hydrofobní impregnace na dřevo, odolná proti povětrnostním vlivům. Je trvale elastická, velmi úsporná a snadno se aplikuje. Pro vodní páry propustná.

Barva: 

Hnědá lazurovací. Je možno ji libovolně míchat s venkovní LEINOS Lazurou na dřevo 260.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, tepelně upravená směs tungového a světlicového oleje a přírodních pryskyřic, estery nenasycených mastných kyselin z rafinovaného tallového oleje, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, isoparafín, oxid hlinitý, kaolín, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, uhličitan zinečnatý, oxidační katalyzátory - sušidla. 

Obsah VOC je 450 g/l. EU limitní hodnota je max. 700 g/l (kategorie "f" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Před použitím dobře promíchejte!

Zpracování: 

Nanášejte štětcem, stříkáním a nebo máčením. Teplota povrchu a vzduchu by měla být vyšší než 15°C.

Doba schnutí: 

Přibližně 16 až 24 hodin. Při sušení zajistěte dostatečné větrání.

Balení a spotřeba: 

Přibližně 60 - 80 ml/m2 na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, předejdete defektům při sušení.

balení vystačí na...*
2,5l 36 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

Uskladnění a stabilita: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace odpadu: 

V souladu s platnými předpisy. Odpadový kód (EAK): 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Výrobek je připravený k použití bez ředění. Na čištění použijte LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 60

Prohlášení: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.