Lněná fermež 230

Impregnace a penetrace

Prodyšný základní nátěr na silně savé dřeviny v interiéru jako například dřevěná dlažba, korek nebo i terakota. Taky do venkovního prostředí, ale bez UV ochrany a ochrany proti zamodrání.

Pro vnitřní a vnější použití.

Oblast použití: 

Prodyšný základní nátěr na silně savé dřeviny v interiéru. Vhodný také pro venkovní aplikace, ale bez ochrany proti modrání a proti UV záření.

Technické vlastnosti: 

Odpuzuje vodu, ale pro vodní páry je propustný. Proniká do hloubky a zůstává pružný. Nevytváří povlakovou vrstvu.

Barevný odstín: 

Transparentní až lehce nažloutlý. Světlé dřeviny mohou po uschnutí mírně ztmavnout. V závislosti na struktuře a hustotě dřeva může dojít k nerovnoměrnému vybarvení. U všech fermeží dochází po určité době k mírnému nebo i tmavšímu zažloutnutí.

Složení: 

Světlý nebělený lněný olej, oxidační katalyzátory - sušidla.
Obsah VOC  je max. 1g/l.  EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie F z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a musí být savý. Před zpracováním přebruste povrch dřeva brusným papírem o zrnitosti 150 - 180 ve směru vláken.

Zpracování: 

Nanášejte štětcem, válečkem a nebo stříkáním. Teplota vzduchu a povrchu musí být vyšší než 15°C. Naneste jednu bohatou vrstvu. Po 20 min. odstraňte lesklé nevsáknuté zbytky fermeže, aby vám nevznikl neschnoucí lepivý povrch. Potom nechejte uschnout 24 - 48 hodin.

Doba schnutí: 
Částečně suchý (proti prachu) po 24 - 48 hodinách. Další natírání po 2 - 4 dnech. Schnutí vyžaduje dostatečné množství atmosférického kyslíku. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!  V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Surové nenatřené plochy:
Naneste jednu bohatou vrstvu. Po 20 minutách odstraňte lesklé nevsáknuté zbytky fermeže, aby vám nevznikl neschnoucí lepivý povrch. Potom nechejte uschnout 24 - 48 hodin. Přetíratelné po 2 - 4 dnech. Před dalším nanášením jiného LEINOS výrobku musí být zajištěno, že povrch důkladně vyschnul a je savý. Tím zabráníte ochuzení následných vrstev a tím i horšímu povrchu!

 

Velikost balení a spotřeba: 

Přibližně 50 - 70 ml/m2 na jednu vrstvu, může se lišit v závislosti na druhu dřeviny.

balení vystačí na...*
0,75l 12,5 m2
2,5l 42,5 m2

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace: 

V souladu s platnými předpisy. Evropský kód odpadu (EAK): 08 01 02.

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200. Produkt je připraven k použití bez ředění.

Zvláštní upozornění: 

Lněnou fermež 230 nepoužívejte na jemné pórovité dřeviny jako je např. dub nebo teak, protože neproniká dostatečně do pórů.

Bezpečnostní pokyny: 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku.
Při broušení používejte prachovou masku.