Přípravek proti červotočům 130

Impregnace a penetrace

   

Vodní roztok

Použití: 

Chrání dřevo před napadením hmyzem a houbami, před jejich fyzikálně-mechanickým působením. Použití na dřevo venku pod střechou a ve vlhkých místech. Vhodné i pro restaurování (zpevnění) starého dřeva.

Technické parametry: 

Vodní roztok. Působí preventivně proti napadení houbami a hmyzem. Neuzavírá póry dřeva. Je propustný pro vodní páry. Jeho použitím se dřevo stává pro škůdce nepoužitelné.

Barva: 

Nažloutlá, matná.

Složení: 

Voda, oxid hlinitý, oxid křemičitý, kyselina palmitová a jiné mastné kyseliny, oxid draselný, chlorid hořečnatý, draslík. Obsah VOC (těkavé organické sloučeniny) produktu z max. 1 g / l. Mezní hodnota v EU je 30 g / l. (Kategorie "h" od roku 2010)

Podklad a příprava: 

Podklad musí být pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu, surový (nelakovaný) a savý. Vlhkost dřeva by měla být cca. 15 - 20% nebo nižší. Před použitím přípravek krátce protřepejte. Před nanášením pokud možno odstraňte již napadené části dřeva.

Zpracování: 

Natíráním, postřikem nebo máčením např. ve vaně. Okolní a povrchová teplota musí být nad 15 °C. Dřevo, které je již napadeno hmyzem, je nutno ošetřit i uvnitř vyhryzaných dutinek, například použitím injekční stříkačky.

A. Způsob použití
1. natíráním, stříkáním: Pro dosažení požadovaného výsledku aplikujte nejméně 2x - 3 x. Trhliny musí být zvlášť pečlivě ošetřeny. Při stříkání počítejte se ztrátou materiálu rozprašováním (až 30-40%).

2. Máčením ve vaně: Suché dřevo ponořit alespoň na 30 minut. Mokré a vlhké dřevo máčejte až 24 hodin.

3. Dřevo zamořené larvami hmyzu: Všechny viditelné dírky pečlivě a zcela zaplňte přípravkem LEINOS 130.


B. Následné zpracování po ošetření
Budete-li na povrch dřeva nanášet další vrstvy oleje nebo vosku, musí být povrch zcela suchý. V případě, že se na povrchu vysrážely krystaly, odstraňte je kartáčem nebo vlhkým hadříkem. Pro další zpracování povrchu dřeva i nadále používejte všechny produkty LEINOS olejů a vosků, pro venkovní prostředí produkty LEINOS odolné proti povětrnostním vlivům.

Doba schnutí: 

Následné ošetření povrchu dřeva aplikujte až když je dřevo úplně suché, ale nejdříve po cca. 24 hod.

Balení a spotřeba: 

Natíráním, stříkáním: cca 100 ml / m2 pro jednu vrstvu. Jsou zapotřebí nejméně dvě vrstvy! Spotřeba při máčení cca. 15 l / m3

Objem plechovky Plocha
1l 10 m2
2,5l 25 m2
10l 100 m2
20l 200 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

V původním uzavřeném obalu je minimálně 5 let stabilní. Uchovejte v chladu a suchu, ale ne v mrazu. Obal udržujte těsně uzavřený.

Likvidace odpadu: 

V souladu s místními předpisy. Vysušený materiál může být vyhozen do domácího odpadu. Číselný kód pro nakládání s odpady: EAK / EWC 08 01 20.

Ředící a čistící prostředky: 

Ředění vodou. Ošetřený povrch umývejte Rostliným mýdlem Leinos 930.

Bezpečnostní pokyny: 

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
S2 - Udržujte mimo dosah dětí.
Zabraňte úniku do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte.