Rychleschnoucí penetrace 625

Impregnace a penetrace

Dobře brousitelná penetrace ředitelná vodou.

Pro rychlou přípravu odolného povrchu. Zabraňuje nadměrnému vsakování dalších nanášených olejových vrstev. Redukuje nerovnoměrné probarvování dřeva.

Oblast použití: 

Pro rychlou, trvanlivou a snadno brousitelnou předúpravu savých interiérových ploch z masivního dřeva.

Technické vlastnosti: 

Dobře brousitelná penetrace ředitelná vodou. Zabraňuje nerovnoměrnému zabarvování dřeva při nanášení následných vrstev oleje, jakož i nadměrnému vsakování prvních olejových vrstev.

Barevný odstín: 

Nažloutlá.

Složení: 

Voda, šelak, etanol, uhličitan draselný, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone. Produkt nepodléhá směrnici Deco-Paint-Richtlinie.

Zpracování: 

Nanášejte tence štětcem nebo válečkem a nechejte zaschnout. Přibližně po 45 minutách suchý povrch přebruste brusným papírem zrnitosti 240.

Doba schnutí: 

Cca. 45 minut, v závislosti na síle nanesené vrstvy, druhu dřeviny, teplotě a vlhkosti vzduchu.

Velikost balení a spotřeba: 

Přibližně 90 ml/m2, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,75l 7,5 m2
2,5l 25 m2

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby>>

 

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace: 

V souladu s platnými předpisy. Pouze vysušený materiál může být odstraněn do domácího odpadu. Kód odpadu: EAK/EWC 08 01 20.

Ředící a čistící prostředky: 

Řeďte vodou, na případné čištění použijte LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může způsobit alergickou reakci.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte.