Voskové mořidlo 600

Lazury

Bohatá přírodní paleta barev - Pro všechny dřevěné povrchy.

Sami si můžete určit intenzitu barev.
 
Vzhledem k tomu, že mořidlo se tónuje barevnými pigmentovými koncentráty které mohou být použity také pro barvy na stěny, můžete sladit barvu stěn s barvou nábytku.
 
Mořidlo je k dispozici i v bílé již namíchané barvě.

Toto bezbarvé vodouředitelné mořidlo s obsahem vosku se individuálně míchá s více než 20ti barevnými pigmentovými koncentráty. Žádné speciální dovednosti tady nejsou potřeba. A taky můžete kombinovat vybrané odstíny mezi sebou, aby zcela vyhovovaly vašemu cítění a vaší náladě. Voskové mořidlo je šetrné k životnímu prostředí a je účinnou alternativou k  ochraně nelakovaných, surových dřevěných povrchů před vlivy okolního prostředí v interiéru, např. na dveře, nábytek a dřevěné hračky. LEINOS voskové mořidlo obsahuje speciální leštitelné vosky, které zdůrazňují přirozenou strukturu dřeva. Díky krémové konzistenci se mořidlo snadno a rovnoměrně aplikuje na dřevěný podklad měkkým jemným hadříkem nebo štětcem. Intenzitu barvy si umělec“ vytváří sám - buď koncentrací pigmentů v mořidle a nebo počtem překrývajících se vrstev.
 
Taky odolnost dřevěných mořených ploch může udělat dojem: v kombinaci s Tvrdými oleji LEINOS vytvoří stabilní povrch, který může být snadno udržován jemnými čistícími prostředky. Obarvený voskovaný povrch neošetřený olejem může naopak vyleštit - i to je možné díky obsaženému leštitelnému vosku.
 
Použití: 

Na barvení dřevěných stropů, obložení stěn, stejně jako na dřevěný nábytek nebo dveře v interiéru.

Technické parametry: 

Průsvitné, vodouředitelné, paropropustné, snadno použitelné, rychleschnoucí, leštitelné mořidlo.

Barva: 

Bezbarvé, tónované Pigmentovým koncentrátem 668.

Složení: 

Voda, karnaubský vosk, mikrokrystalický vosk, methylcelulóza, sojový lecitin, konzervační látka: benzisothiazolinon.
Obsah VOC je max. 1 g/l. EU - limitní hodnota je max. 30 g/l (kategorie "a" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnot a prachu. Dřevěné povrchy přebruste ve směru vláken a v závislosti na druhu dřeva a požadované hloubce penetrace brusivem o zrnitosti 100 - 180.

Zpracování: 

Nanášejte štětcem, válečkem nebo bavlněným hadříkem. Teplota okolního vzduchu a teplota povrchu musí být nad 15°C.

Doba schnutí: 

Polosuchý za 1 - 2 hodiny, suchý přibližně za 24 hodin.

Balení a spotřeba: 

Přibližně 80 - 100 ml/m2 v závislosti na savosti dřeva.

balení vystačí na...*
0,75l 9,5 m2
2,5l 31 m2
10l 125 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

Originální uzavřené balení je 12 měsíců stabilní. Uchovávejte na chladném a suchém místě. Chráňte před mrazem!

Likvidace odpadu: 

V souladu s platnou legislativou. Pouze vyschlý materiál může být odstraněn do domácího odpadu. Kód odpadu: EAK/EWC 08 01 20.

Ředící a čistící prostředky: 

Voda a LEINOS Rostlinné mýdlo 930.

Bezpečnostní pokyny: 

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Při alergické reakci: Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
Nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 402