Olej na pracovní desky 280

Oleje a vosky

Správná péče o náš "pracovní stůl"

Olejované pracovní desky, díky stálému používání a také obsahem chemických látek v tekutinách, potřebují pravidelnou péči. Tento olej je speciálně přizpůsobený požadavkům v prostorách kuchyně.

Použití: 

Pro impregnaci povrchů kuchyňských desek, nábytku a dětských hraček ze dřeva.

Technické parametry: 

Velmi dobrá odolnost proti skvrnám od kávy, červeného vína, ovocných šťáv atd. Splňuje normy DIN 68861 část 1 b (nábytkové povrchy) a DIN EN 71, odstavec 3 (povrchy dětských hraček). Vsakuje velmi dobře do dřeva, je difůzní, antístatický, oživuje a prohlubuje přírodní strukturu a odstín ošetřovaného dřeva.

Barva: 

Bezbarvý.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, estery přírodních pryskyřic, tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, mikrokrystalický vosk,  isoparafín, tungový polymerizovaný olej, oxid hlinitý, oxid křemičitý, uhličitan zinečnatý, oxidační katalyzátory - sušidla.
Obsah VOC 370g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie "f" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Podklad musí byt suchý (vlhkost dřeva pod 14%), pevný, savý, čistý, bez pryskyřice a prachu. Konečné broušení brusným papírem o zrnitosti nejméně 240.

Zpracování: 

Tento olej nanášejte štětcem, hadrem, válečkem nebo houbou. Nadbytečný nevsáknutý olej po cca. 20 - 30 min.odstraňte , naopak hodně savá místa můžete ještě jednou přetřít a poté povrch vyleštěte do sucha hadrem.
 
A. Neupravený, savý podklad:
1. 20 - 30 minut po nanesení oleje odstraňte olej z míst kde zůstal na povrchu a nevsáknul.  Naopak hodně savá místa můžete ještě jednou přetřít. Potom celý povrch vyleštěte do sucha hadrem.
2. Následující den naneste další tenkou vrstvu podle výše uvedeného postupu.
3. Je-li podklad stále savý, můžete nanést i třetí vrstvu. Ale pozor: Na povrchu nesmí po zaschnutí zůstat žádný olejový film!

B. Renovační nátěr:
K péči a osvěžení pracovních ploch postupujte podobně jako v bodu A. Již napadlé, zašedlé plochy přebruste jemným brousícím papírem (zrnitost 240) a znovu přetřete olejem. Velmi zatěžované plochy přetřete olejem jednou za měsíc.

Důležité: Pokud jste svou pracovní desku dosud neošetřovali olejem LEINOS 280, proveďte předem zkoušku! Při zpracování a sušení zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Doba schnutí: 

Po 12 - 24 hodinách (při 18 - 22°C / 50 - 55% relativní vlhkosti) je povrch suchý a přetíratelný. Úplné prosušeni po cca. 7 - 10 dnech. V průběhu sušení zajistěte optimální cirkulaci vzduchu!

Balení a spotřeba: 

20 - 50 ml/m2 podle savosti základu.

balení vystačí na...*
0,25l 6,5 m2
0,75l 19 m2
2,5l 63 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

Skladujte v chladnu a suchu. V originálním balení je výrobek minimálně 5 roků stabilní. Zbytek přelijte do menší nádoby a pečlivě uzavřete.

Likvidace odpadu: 

V souladu s platnými předpisy. Zaschlé zbytky tohoto produktu můžete odstranit s domácím odpadem.
Odpadový kód EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Olej na pracovní desky je hotový k přímému zpracování bez ředění. Pracovní potřeby ihned po použití vyčistěte ředidlem LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60 (oleje/vosky, silně rozpuštěné, nearomatizované)

Prohlášení: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: 
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvraceni: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušeni zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Použité přírodní suroviny mohou způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochranou masku.
Při broušení používejte prachovou masku!