Olej na pracovní desky LF 283

Oleje a vosky

Odolný vůči špíně, vodě a oděru. Na všechny pracovní desky v interiéru.

Použití: 

Pro impregnaci dřevěných povrchů kuchyňských desek, nábytku a dětských hraček.

Technické parametry: 

Směs olejů a vosků bez obsahu rozpouštědel. Trvale dřevo zušlechťuje a vytváří odolný povrch. Impregnuje, odpuzuje vodu, neuzavírá póry a je paropropustný. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků). Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaný tungový olej, ořechový olej, mikrokrystalický vosk, oxid hlinitý, kaolín, oxid zinečnatý, křemičitan hlinitý, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC je max 1g/l. EU - limitní hodnota max. 400 g/l (kategorie e z roku 2010)

Zpracování: 

Povrch musí být suchý (vlhkost dřeva max.14%), pevný, savý, čistý, zbavený pryskyřice a prachu. Poslední broušení provádějte brusným papírem o zrnitosti 240. Před použitím důkladně promíchejte. Olej nanášejte štětcem, houbičkou, hadříkem který nepouští vlákna nebo válečkem a potom ho důkladně rozetřete.

Doba schnutí: 

Doba schnutí závisí na okolních podmínkách. Doba sušení při teplotě 20 - 23°C je 6 - 12 hodin v závislosti na aplikovaném množství oleje. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství atmosférického kyslíku. Proto zajistěte dobré odvětrávání, v místech bez pohybu vzduchu nejlépe ventilátorem, aby se zabránilo hromadění výparů.

Balení a spotřeba: 

Přibližně 60 - 80 ml/m2 na jednu vrstvu. Nanášejte tence a šetrně, vyhnete se problémům při sušení.

balení vystačí na ...*
0,75l 18 m2
2,5l 60 m2
10l 240 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

Uskladnění a stabilita: 

Skladujte na chladném a suchém místě. Neotevřené balení je stabilní nejméně 5 let. Otevřené nádoby pečlivě uzavřete nebo zbytky přelejte do menších nádob.

Likvidace odpadu: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 12

GISCODE: 

Ö 10

Bezpečnostní pokyny: 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.