Parketový olej 252

Oleje a vosky

Vysoce odolný matný olejový nátěr s obsahem vosku a pryskyřice.

Ideální pro vysoce zatěžované dřevěné podlahy a schodiště ze dřeva, terakoty, desek na bázi dřeva, a jiné - taky v komerčním sektoru.

Oblast použití: 

Pro základní i konečný interiérový nátěr všech savých materiálů jako je dřevo, terakota, kameninová dlažba, neutrální mazaninové podlahy, desky na bázi dřeva, jako např. OSB desky atd. Zvláště vysoce savé podklady, např. korek, musí být nejdříve opatřeny základním nátěrem Tvrdý olej 240.

Technické vlastnosti: 

Oživuje přirozenou strukturu, prohlubuje odstín ošetřených povrchů. Poskytuje neuzavřený, hedvábně matný, odolný a vodu odpuzující povrch, který je do značné míry odolný proti žloutnutí. Testováno na chemickou odolnost v interiéru podle DIN 68861 (např. voda, káva, pivo, cola, červené víno). Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků). Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín: 

Bezbarvý.

Složení: 

Tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, tungový polymerizovaný olej , polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, kaolín, oxid hlinitý, uhličitan zinečnatý, mastek, izoparafín, mikrokrystalický vosk, oxid křemičitý, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC  390g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie f z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14%), čistý a bez prachu. Teplota při zpracování by neměla být nižší než 16°C. U nižších teplot se zpomaluje proces sušení. Závěrečné broušení povrchu provádějte brusným papírem nebo mřížkou o zrnitosti nejméně 120.

Zpracování: 

Před použitím pečlivě protřepejte! Parketový olej je připraven k použití. Nanášejte velmi tence a rovnoměrně válečkem s nízkým vlasem nebo stíracím mopem a potom dobře rozetřete. Po 15 - 20 minutách přebytky oleje odstraňte nebo rozetřete zeleným podlahovým padem. Po 16 - 24 hodinách naneste tence druhou vrstvu a vyleštěte ji bílým padem. Je-li po prvním nátěru povrch na dotek drsný, přebruste ho lehce brusným papírem o zrnitosti 150 - 180. Potom důkladně odstraňte brusný prach. U korku může být nanesena i třetí vrstva, předtím ale proveďte zkoušku savosti. Během nanášení i schnutí zajistěte dostatečné větrání.

Pravidelná péče nebo údržba:
Plochy upravené Parketovým olejem pravidelně čištěte a umývejte Rostlinným mýdlem 930 (max. 10-30 ml v 10 l vody a vytírejte na vlhko, nikdy ne na mokro). Začne-li po čase docházet k opotřebení nebo většímu zašpinění, ošetřete povrch Renovačním olejem 285.
Silně zatěžované povrchy (školy, kanceláře a pod.) můžete častěji ošetřit Renovačním olejem 285, ale nejdříve 4 týdny po čerstvém natření podlahy. Před ošetřením vyčistěte podlahu Rostlinným mýdlem 930. Péči o podlahu Renovačním olejem 285 můžete provádět kdykoliv podle potřeby.

Doba schnutí: 

Doba sušení je přibližně 6 - 12 hodin (při 20°C a 50 - 55% relativní vlhkosti vzduchu). Po 16 - 24 hodinách můžete aplikovat druhou vrstvu. Po 3 dnech je povrch odolný, ale plná odolnost nastává až za 7 - 14 dní.

Velikost balení a spotřeba: 

Spotřeba 30 - 50 ml/m2; To je přibližně 25 m2/l. Přesná spotřeba závisí na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,25l 6 m2
0,75l 18 m2
2,5l 60 m2
10l 250 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřený. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků. Na povrchu se může utvořit tenká krusta, která musí být před novým použitím odstraněna.

Likvidace: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů.
Odpadový kód: EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 60 (oleje/vosky, silně rozpuštěné, nearomatizované)

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.

Ü-značka