Projektový olej 250

Oleje a vosky

Pryskyřičný, hedvábně matný olejový nátěr.

Pro interiéry s vysokým provozem a zatížením. Zvláště vhodné pro podlahy, schodiště, dveře a nábytek pro náročné.

Oblast použití: 

Pro ošetření dřeva olejem neuzavírajícím póry, a to zejména v oblastech s vysokým zatížením a na sofistikovaný nábytek. Vhodné jako konečná povrchová úprava na již olejované povrchy.

Technické vlastnosti: 

Tvrdý, velmi odolný proti poškrábání, vodu odpuzující nátěr.  Paropropustný. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků). Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín: 

Transparentní. Bezbarvý až mírně nažloutlý. Bez vyleštění je saténově matný.

Složení: 

Lněný olej, tepelně upravená směs přírodních pryskyřic a polymerizovaného lněného oleje, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, estery přírodních pryskyřic, oxid hlinitý, isoalifáty, mikromletý přírodní vosk, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC 455g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g/l (kategorie "f" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Povrch musí být čistý, suchý (max. vlhkost 14%) a bez prachu. Pracovní teplota by neměla být nižší než 16°C, při nižších teplotách se sušení zpomaluje. Závěrečné broušení povrchu provádějte brusným papírem nebo mřížkou o zrnitosti nejméně 150, u nábytku se zrnitostí 240.

Zpracování: 

Naneste rovnoměrně v tenké vrstvě válečkem nebo štětkou a dobře rozetřete. Po 15 - 20 minutách nevsáknuté přebytky oleje odstraňte nebo rozetřete zeleným padem na sušší místa. Po 16 - 24 hodinách naneste tence druhou vrstvu a vyleštěte ji bílým padem.

Je-li povrch po prvním nátěru na dotek drsný, lehce jej přebruste a před druhým nátěrem pečlivě odstraňte brusný prach. V případě potřeby naneste i třetí vrstvu, předtím ale proveďte zkoušku savosti. Během nanášení i schnutí zajistěte dostatečné větrání.

Po naředění lze nanášet taky stříkáním nebo máčením. Viz "Balení a spotřeba".

Doba schnutí: 

Suchý po přibližně 12 hodinách. Pochůzný a přetíratelný další vrstvou po cca. 24 hodinách. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!  V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Velikost balení a spotřeba: 

1.nátěr: cca. 45 ml/m2,    2. nátěr: cca. 11 ml/m2,    3. nátěr: cca. 4 ml/m2.
Nanášejte šetrně, předejdete zásahům do procesu sušení!
Na ředění použijte LEINOS Ředidlo 200. Při stříkání řeďte max. 5 - 10% , při máčení max. 10 - 20%.

balení vystačí na...*
0,75l 16,5 m2
2,5l 55 m2
10l 222 m2
30l 666 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu


 K počítadlu spotřeby >>

 

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřený. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů.
Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200. Produkt je připravený k přímému zpracování bez ředění.  Při nanášení stříkáním nebo máčením si přečtěte odstavec "Balení a spotřeba".

GISCODE: 

Ö 60

Bezpečnostní pokyny: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.

Ü-značka