Rychlý olej LF 249

Oleje a vosky

Neobsahuje rozpouštědla. Pro rychlé jednorázové ošetření nebo renovaci dřevěných povrchů, které nejsou vystaveny velkému opotřebení. Tuto jedinečnou kombinaci olejů a vosků je možno velmi dobře vyleštit.

Oblast použití: 

Na dřevěné, málo zatěžované, interiérové povrchy. Nanáší se v jedné vrstvě. Nehodí se na kuchyňské pracovní desky, schody a podlahy.

Technické vlastnosti: 

Neobsahuje rozpouštědla. Neobsahuje kobalt. Vytváří tenký impregnující film. Je elastický a antistatický. Odolává potu a slinám podle DIN 53 160.

Barevný odstín: 

Bezbarvý, transparentní.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaný lněný olej s estery přírodních pryskyřic, estery přírodních pryskyřic, světlicový olej, včelí vosk, mikromletý vosk, karnaubský vosk a sušidla.
Obsah VOC (těkavých organických sloučenin) je max. 1 g/l.      EU - limitní hodnota je max. 400 g/l (kategorie "e" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Podklad musí byt suchý, pevný, čistý, zbavený mastnot a prachu a také savý. Před použitím olej dobře protřepejte.

Zpracování: 

Natírejte štětcem za studena nebo za tepla při teplotě vzduchu i podkladu vyšší než 15°C. Potom nechejte olej vsáknout. Po 1 - 24 hodinách povrch vyleštěte padem.

Doba schnutí: 

24 hodin, při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Působením teplého vzduchu značně zkrátíte dobu schnutí.

Velikost balení a spotřeba: 

1. nátěr 10 - 15 ml/m2, v závislosti na savosti a stavu povrchu se spotřeba může hodně lišit a může být větší i menší. Dobře promíchejte. Před použitím proveďte zkoušku.

balení vystačí na...*
0,25l 18 m2
0,75l 50 m2
2,5l 160 m2

* průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 12

Ředící a čistící prostředky: 

Tento Rychlý olej je připravený k přímému zpracování bez ředění.
Na čištění použijte ředidlo LEINOS 200.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.