Teakový olej 223

Oleje a vosky

Teakový olej 223 je univerzální ošetřující nátěr na venkovní dřevo. Je speciálně vyvinutý na nenatřené nebo již olejované dřevo. Vsákne bez vzniku vrstev hluboko do dřeva. Dřevo zůstane prodyšné a současně vodoodpudivé. Při použití Teakového oleje LEINOS odstraníte i lehké povrchové zašpinění.
 

Pro venkovní užití.

Použití: 

Teakový olej 223 je vysoce kvalitní olejovo pryskyřičný nátěr na různorodé venkovní dřevo, jako např. ploty, pergoly, dětské hrací prvky, dřevěné terasy, teakový i jiný zahradní nábytek atd. Velmi dobrý na tropické dřevo jako např. Teak, Bangkirai. Vysoce kvalitní rostlinné oleje impregnují nové dřevo a obnovují staré.

Technické parametry: 

Rychlé a lehké zpracování. Tyto přírodní oleje vnikají hluboko do dřeva. Udržují dřevo zdravé, elastické a nenechají ho vyschnout. Dřevo zůstane prodyšné a současně vodoodpudivé. Je dobrý k obnovení již dříve olejovaného dřeva. Vsákne bez vzniknu vrstev hluboko do dřeva. Další nátěry není nutné brousit. Při použití Teakového oleje LEINOS odstraníme i lehké povrchové zašpinění. Žádné zatěžující zápachy. Odolný potu a slinám podle DIN 51360

Barva: 

Bezbarvý až lehce nažloutlý. Světlé základy po zaschnutí lehce ztmavnou.

Složení: 

Lněný olej,  polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, tungový polymerizovaný olej, isoparafín, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, oxidační katalyzátory - sušidla.
Obsah VOC  420g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie „f“ z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Základ musí být suchý, pevný, čistý, odmaštěný, bez prachu a hlavně savý. Staré laky a krycí nátěry kompletně odstraňte. Již zašedlé dřevo by mělo být vybroušeno až na zdravé dřevo, nebo ošetřeno odšeďovačem Leinos 940. Dřevo impregnované pod tlakem nechejte 1-2 měsíce odvětrat ve venkovním prostředí. Tím vystoupí soli, které musíte odstranit.

Zpracování: 

Před použitím dobře promíchejte. Natírejte velmi tence a stejnoměrně. Při natírání dávejte pozor, aby nevznikaly hodně mokrá místa. Olej, který nevsákne do 15 minut, rozetřete na sušší místa nebo odstraňte. Nikdy nepracujte při teplotě nižší než 10° C

Doba schnutí: 

Při 20°C a střední vlhkosti po 6-8 hodinách suché, po 16-24 hodinách možno přetřít.

Balení a spotřeba: 

50 - 70 ml/m2 může se lišit podle savosti základu.

balení vystačí na . . .*
0,25l 4 m2
0,75l 12,5 m2
2,5l 41,5 m2

* průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

Skladujte v chladu, ale ne mrazu. Originální neotevřená plechovka vydrží minimálně 5 let.

Likvidace odpadu: 

Podle platných zákonů. Zaschlé zbytky mohou být hozeny do komunálního odpadu. Odpadové číslo 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Teakový olej 223 je připravený přímo ke zpracování. Ředění oleje a čištění pracovního nářadí provádějte ředidlem Leinos 200.

GISCODE: 

Ö 60.

Bezpečnostní pokyny: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Produkt obsahuje Jodo-2-propynyl-butyl-carbamát, může vyvolat alergickou reakci.
Aktivní složka: jodo-2-propynyl-butyl-carbamát <0,6%

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte. Olejem nasáklé pracovní potřeby jako jsou čisticí textilie, houby, brusný prach a pod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je 
možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte dostatečné větrání.
Při použití stříkacího přístroje používejte schválenou dýchací ochrannou masku.
Při broušení používejte prachovou masku!
Díky obsahu přírodních látek může při sušení vzniknout typická vůně tohoto produktu.  
Nevylévejte do kanalizace, vodních ploch a spodních vod. Při znečištění vodního toku, jezer nebo vodovodního řádu musíte informovat příslušná místa podle platných zákonů.