Tekutý vosk se základem 342

Oleje a vosky

Rychleschnoucí směs oleje a vosku.

Pro impregnaci dřevěných povrchů s malým zatěžováním. Vystačí jen jedna vrstva.

Oblast použití: 

Pro jednorázovou paropropustnou impregnaci surových nebo savých dřevěných povrchů, které jsou mechanicky málo zatěžované. Není vhodný pro použití ve vlhku a ve styku s vodou.

Technické vlastnosti: 

Snadno se nanáší. Po vyschnutí se dá vyleštit do saténového lesku. Je propustný pro vodní páry.

Barevný odstín: 

Bezbarvý až světle nažloutlý. Světlé podklady mohou po zaschnutí lehce ztmavnout. Výsledná barva dřeva je taky závislá na druhu dřeviny a jeho kresbě.

Složení: 

Včelí vosk, lněný olej, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, karnaubský vosk, tepelně upravená směs přírodních pryskyřic a polymerizovaného lněného a tungového oleje, oxid hlinitý, isoparafín,  oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC  390g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie "f" z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Před použitím obsah pečlivě protřepejte a promíchejte. Podklad musí byt suchý, pevný, čistý, zbavený mastnot a prachu a také savý. Dřevěné plochy předbruste podle potřeby brusným papírem o zrnitosti 100 – 180 ve směru vláken.

Zpracování: 

Nanášejte štětcem nebo máčením. Po usušení povrch vyleštěte. Teplota vzduchu i materiálu musí být vyšší než 15°C. Před použitím důkladně protřepejte a promíchejte.

Surový nebo savý povrch:
Tekutý vosk 342 stejnoměrně naneste. Po přibližně 20 - 45 minutách odstraňte nebo rozetřete případný nevsáknutý nadbytek. Po 16 - 24 hodinách sušení vyleštěte ve směru vláken dřeva.

Upozornění:
Tekutý vosk se základem 342 je určený pro středněsavé povrchy. Pro silně nebo málo savé povrchy nejdříve proveďte zkoušku.

Doba schnutí: 

Přibližně 18 - 24 hodin. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!  V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Velikost balení a spotřeba: 

Cca. 90 ml/m2, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,25l 2,5 m2
0,75l 7,5 m2
2,5l 30 m2
10l 110 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Olej s voskem je připravený k přímému zpracování bez ředění. Na čištění použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60

Bezpečnostní pokyny: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý. Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.