Terasový olej 236

Oleje a vosky

LEINOS Terasový olej je zvláště vhodný pro neupravené nebo olejované dřevo, které vyžaduje větší hloubkovou impregnací, na rozdíl od teakového dřeva.
 

Terasový olej osvěžuje, udržuje přirozenou pružnost dřeva, ochraňuje proti nepříznivému počasí a poskytuje taky dobrou ochranu před UV zářením (vyjma transparentního). Pro snadnost a rychlost nanášení se práce s ním stává potěšením.

Pro venkovní použití.

Použití: 

Terasový olej na dřevo je vysoce kvalitní přírodní výrobek na olejovo-pryskyřičnou impregnaci venkovního dřeva, jako například na ploty, pergoly, dětské hrací prvky, dřevěné terasy, teakový a jiný zahradní nábytek atd. Je vhodný na obnovení starých olejových nátěrů, které není potřeba před nátěrem brousit. Velmi dobrý je na tropické dřevo, např. Bangkirai. Vysoce kvalitní rostlinné oleje impregnují nové dřevo a obnovují staré. 

Technické parametry: 

Rychlé a jednoduché zpracování. Natírá se lehce, rychle vniká do dřeva. Udržuje dřevo zdravé, elastické a nenechá ho vyschnou. Je bez zápachu. Po nátěru dřevo mírně ztmavne, odstín je závislý na řezu a kresbě dřeva a taky na druhu dřeviny. Žádné zatěžující zápachy. Odolný proti slinám a potu DIN 53160.

Barva: 

- 002 bezbarvý (na všechny venkovní dřeviny – ale bez UV ochrany)
- 015 nahnědlý (např. na dub, akát, tepelně upravené dřevo a všechny jehličnany)
- 052 načervenalý (bangkirai, modřin, douglaska)
Jakýkoliv odstín použijte na jakoukoliv dřevinu, v závorce je pouze doporučení pro zvýraznění barvy dřeva.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, estery nenasycených mastných kyselin z rafinovaného tallového oleje, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, isoparafín, oxid hlinitý, minerální pigmenty, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, oxidační katalyzátory - sušidla.
Obsah VOC tohoto produktu je max. 450 g/l. V EU limitovaná hranice činí max. 700 g/l (Kategorie F od 2010).

Podklad a příprava: 

Základ musí být suchý, pevný, čistý, odmaštěný, bez prachu a také savý. Staré laky a krycí nátěry kompletně odstraňte. Již zašedlé dřevo by mělo být vybroušeno na zdravé dřevo nebo ošetřené odšeďovačem Leinos 940. Dřevo impregnované pod tlakem nechejte 1-2 měsíce odvětrat a případné vystoupené soli odstraňte.

Zpracování: 

Nikdy nepracujte při teplotě nižší než 10°C . Před použitím dobře promíchejte. Natírejte velmi tence a stejnoměrně. Při natírání zabraňte vzniku velmi mokrých míst. Olej který nevsákne do 20 minut odstraňte nebo rozetřete na sušší místa.

Doba schnutí: 

Při 20°C a střední vlhkosti je nátěr po 6 – 8 hodinách suchý, po 16 – 24 hodinách možno přetřít další vrstvou.

Balení a spotřeba: 

Přibližně 50-70 ml/m2, to je 13-23m2/l, liší se podle savosti podkladu.

Objem plechovky Plocha
0,25l 4 m2
0,75l 12,5 m2
2,5l 41,5 m2
10l 166 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

Skladujte v chladu. Originální neotevřená plechovka vydrží minimálně 5 let.

Likvidace odpadu: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných zákonů. Odpadové číslo 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Tento přírodní olej je připraven k přímému zpracování bez ředění. Pokud je přesto potřeba ředit nebo čistit, použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60.

Bezpečnostní pokyny: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Produkt obsahuje Jodo-2-propynyl-butyl-carbamát, může vyvolat alergickou reakci.
Aktivní složka: jodo-2-propynyl-butyl-carbamát <0,6%

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte.Olejem nasáklé pracovní potřeby jako jsou čisticí textilie, houby, brusný prach pod.uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je  
možnost  samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistit dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou vyvolat atypické zápachy.
Při použití stříkacího přístroje používejte schválenou dýchací ochrannou masku.
Při broušení používejte prachovou masku!
Díky obsahu přírodních látek může při sušení vzniknout typická vůně tohoto produktu.  
Nevylévejte do kanalizace, vodních ploch a spodních vod. Při znečištění vodního toku, jezer nebo vodovodního řádu musíte informovat příslušná místa podle platných zákonů.
BAuA-Reg-Nr:. N-46205.