Tvrdý olej 240

Oleje a vosky

Velmi odolný základní i konečný olejový nátěr v bezbarvé variantě nebo v 8 barevných tónech.

 

 

Pro namáhané dřevěné povrchy, korek a porézní terakotový povrch v interiéru.

Použití: 

Tato olejová impregnace neuzavírající póry se používá na všechny savé povrchy v interiéru jako je dřevo, korek nebo neglazované keramické dlaždice, a to také v místech s vysokým zatížením. Životnost povrchu lze podstatně zvýšit, použije-li se jako konečný nátěr olej Hartöl speciál 245.

Technické parametry: 

Hluboko pronikající vodoodpudivá impregnace. Propustná pro vodní páry. Testováno v souladu s normou EN 71 odst. 3 (bezpečnost hraček, migrace určitých látek) a podle DIN 53160 (odolnost proti slinám a potu).

Barva: 

002 bezbarvý,  022 borovice,  062 ořech,  092 kaštan,  142 jantar, 101 sytěbílý,  202 bílý,  212 šedý,  307 černý.
Světlé podklady mohou po zaschnutí lehce ztmavnout. Výsledná barva dřeva je taky závislá na druhu dřeviny a jeho kresbě.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, tungový polymerizovaný olej ,estery přírodních pryskyřic, oxidační katalyzátory - sušidla, minerální pigmenty (s vyjímkou bezbarvého), isoparafín.
Obsah VOC  je max. 440g/l.  EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie F z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí byt suchý, pevný, čistý, zbavený mastnot a prachu a také savý. Dřevěné plochy předbruste brusným papírem o zrnitosti 150 – 180 ve směru vláken. Renovujete-li starý povrch, odstraňte původní neprodyšné nátěry.

Zpracování: 

Nanášejte natíráním, válečkem, stříkáním, máčením. Teplota prostoru a povrchu musí být nad 15°C. Stejnoměrné nasycení povrchu bude docíleno tzv. nátěry „mokrý do mokrého“. Naneste první vrstvu oleje a po 20 - 30 min. odstraňte nebo rozetřete olej z míst kde nevsákl a je ho nadbytek, na suchá sající místa naopak naneste nový olej. Po dalších 30 min. lesklý nevsáknutý přebytek pečlivě odstraňte nebo rozetřete.

Doba schnutí: 

Suché po cca. 10 - 12 hodinách. Pochůzné a přetíratelné po cca. 16 -24 hodinách. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!  V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Balení a spotřeba: 

Cca. 60 - 80 ml/m2, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,25l 4 m2
0,75l 12 m2
2,5l 40 m2
10l 160 m2
30l 480 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

   K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků. Nepoužité zbytky oleje je vhodné přelít do menších vzduchotěsných nádob.

Likvidace odpadu: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 02

Ředící a čistící prostředky: 

Tento Tvrdý olej je připravený k přímému zpracování bez ředění.
Na čištění použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60

Bezpečnostní pokyny: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.

 

Ü-značka