Tvrdý olej jasný 241

Oleje a vosky

Málo žloutnoucí základní a vrchní nátěr.

Pro všechny namáhané dřevěné povrchy v interiéru, zejména pro náročnější nábytek. Vhodný taky pro korek a kameniny.

Použití: 

Univerzálně použitelný. Pro impregnaci všech savých ploch v interiéru (dřevo, korek, pórovitý kámen), především na intenzivně používané povrchy (podlahy, dveře, pracovní desky). Životnost povrchu lze podstatně zvýšit, použije-li se jako konečný nátěr olej Hartöl speciál 245.

Technické parametry: 

Vodoodpudivý olej zachovávající otevřené póry dřeva. Dobrá plnivost. Málo žloutne. Nedoporučuje se ve vlhkých prostorách a venku.

Barva: 

Čirý, bezbarvý až světle nažloutlý. Světlé podklady mohou po zaschnutí lehce ztmavnout. Výsledná barva dřeva je taky závislá na druhu dřeviny a jeho kresbě.

Složení: 

Světlicový olej, polymerizovaný světlicový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxidační katalyzátory - sušidla.
Obsah VOC  510g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g/l (kategorie "f" z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Povrch musí být suchý, pevný, savý, čistý, bez pryskyřice a prachu. Výrobek je připraven k použití. Před použitím dobře promíchejte!

Zpracování: 

Natíráním, válečkováním, stříkáním a nebo máčením při teplotě povrchu i vzduchu nad 15°C. Stejnoměrné nasycení povrchu bude docíleno tzv. nátěry „mokrý do mokrého“. Naneste první vrstvu oleje a po 20 - 30 min. odstraňte nebo rozetřete olej z míst kde nevsákl a je ho nadbytek, na suchá sající místa naopak naneste nový olej. Po dalších 30 min. pečlivě odstraňte nebo rozetřete olej z míst kde zůstal lesklý nevsáknutý přebytek. Potom nejméně 16  -20 hodin nechejte schnout. Je-li povrch stále savý, můžete nanést další vrstvu.

Doba schnutí: 

Při 20°C a 50% vlhkosti vzduchu je částečně zaschlý (proti prachu). Pochůzný a připravený k dalšímu nanášení oleje je po 16 - 20 hodinách. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!  V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Balení a spotřeba: 

Cca. 50 - 70 ml/m2, při natírání. Spotřeba se může lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,25l 4 m2
0,75l 12 m2
2,5l 40 m2
10l 160 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu


 K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků. Nepoužité zbytky oleje je vhodné přelít do menších vzduchotěsných nádob.

Likvidace odpadu: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do domácího odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 02

Ředící a čistící prostředky: 

Tento olej je připravený k přímému zpracování bez ředění. Na čištění použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60

Bezpečnostní pokyny: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.
Ü-značka