Tvrdý olej LF 248

Oleje a vosky

Bez obsahu rozpouštědel. Vytváří paropropustný, velmi trvanlivý, saténově lesklý povrch. Výborný na podlahy a v nábytkářství, taky na problematické listnaté dřeviny, např. na dřevo ovocných stromů.

Použití: 

Pro póry neuzavírající impregnaci dřeva. Vytváří povrch odolný proti opotřebení. Doporučuje se zpracovávat horký, a to díky lepší impregnaci do hloubky a zkrácení doby sušení. Nevhodný do vlhkých prostor.

Technické parametry: 

Vodu odpuzující impregnace, odolná proti poškrábání. Propustná pro vodní páry. Neobsahuje rozpouštědla ani kobalt. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků).

Barva: 

Bezbarvý až mírně nažloutlý.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaný lněný olej s estery přírodních pryskyřic, křemičitan sodný, karnaubský vosk, oxid hlinitý, oxid titaničitý, oxidační katalyzátory - sušidla.
Obsah VOC je max 1 g/l.  EU - limitní hodnota max. 400 g/l. (kategorie "e" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Povrch musí být suchý, pevný, čistý, zbavený nečistot a prachu a také savý. Dřevěné plochy přebruste brusným papírem o zrnitosti 100 - 150 ve směru vláken. Pro dosažení nejlepších výsledků se řiďte informacemi v technických listech všech použitých výrobků.

Zpracování: 

Jednou naneste strojem „thermopad Columbus”, leštičkou, velkou špachtlí nebo širokým štětcem. Teplota okolí a povrchu by měla být vyšší než 15˚C.

A. Systém pro povrchovou úpravu neošetřených nebo savých podkladů:
   Horké nanášení:
Hloubková impregnace již v jediné aplikaci. Nenahřátý Tvrdý olej LF 248 naneste v jedné tenké vrstvě na povrch podlahy pomocí plochého štětce nebo kovovou stěrkou. Potom olej důkladně vetřete za horka strojem Thermopad.
   Studené nanášení:
Tvrdý olej LF 248 se nanáší 1 - 2 krát při zachování času schnutí mezi vrstvami 24 hodin. Naneste jednu tenkou vrstvu produktu na povrch s pomocí plochého štětce nebo kovovou stěrkou. Následně olej důkladně vetřete za pomoci leštičky a bílého padu. Je-li to nutné, tak po 24 hodinách schnutí naneste i druhou vrstvu. Spotřeba je v tomto případě jen 3 - 5 g / m² a olej LEINOS 248 nanášejte po kapkách a vtírejte bílým padem.
   Všeobecné zásady:
Před dalším zpracováním s voskovým LEINOS produktem se ujistěte, jestli základní podkladový nátět důkladně vyschl a již není absorpční, aby se zabránilo vyčerpání (vyššímu vsakování) následných vrstev a tím i horšímu povrchu!

B. Renovační nátěry:
Podklad vyčistěte a přebruste. Naneste jednu vrstvu Tvrdého oleje LF 248. Voskované plochy mohou být obnoveny Tvrdým olejem LF 248 až po úplném odstranění vosku.

Doba schnutí: 

Suchý proti prachu po 24 hodinách. Suchý po 48 hodinách. Všeobecně platí: Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství atmosférického kyslíku. Proto zajistěte dobré odvětrávání, v místech bez pohybu vzduchu nejlépe ventilátorem, aby se zabránilo hromadění výparů.

Balení a spotřeba: 

Spotřeba jednu vrstvu: aplikace stěrkou: 12 - 15 ml/m2, aplikace štětcem: 20 - 30 ml/m2. Nanášejte šetrně, předejdete defektům v procesu sušení!

Gebinde reicht für...*
0,75l 33 m2
2,5l 110 m2
10l 445 m2

* průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

Uskladnění a stabilita: 

Skladujte v chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace odpadu: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Kód odpadu EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200. Výrobek je připraven k použití bez ředění.

GISCODE: 

Ö 10 (oleje/vosky, bez obsahu rozpouštědel)

Bezpečnostní pokyny: 

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.

Ü-značka