Tvrdý olej průmyslový 246

Oleje a vosky

Velmi trvanlivý základový i vrchní olej.

Pro nábytek a jiné komodity ze dřeva. Zpracování: máčením, natíráním, stříkáním nebo poléváním. Vhodný pro strojní zpracování. Je vodoodpudivý.

Použití: 

Pro paropropustnou impregnaci všech savých ploch v interiéru, taky pro intenzivně používané povrchy.  Může se používat jako máčecí olej.

Technické parametry: 

Vodoodpudivá hloubková impregnace, propustná pro vodní páry. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků).

Barva: 

Bezbarvý až lehce nažloutlý. Světlé podklady mohou po zaschnutí mírně ztmavnout. Výsledná barva dřeva je taky závislá na druhu dřeviny a jeho kresbě.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, tepelně upravená směs tungového a ricinového oleje a přírodních pryskyřic, tungový polymerizovaný olej, oxidační katalyzátory - sušidla, isoparafín. Obsah VOC  530g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie F z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Pro dosažení optimálních výsledků se řiďte pokyny v technických listech všech použitých produktů. Povrch musí být suchý, pevný, čistý, zbavený nečistot a prachu a také savý. Dřevěné plochy přebruste brusným papírem o zrnitosti 150 - 180 ve směru vláken.

Zpracování: 

Aplikace natíráním, válečkováním, stříkáním, máčením a nebo strojním nanášením. Teplota prostoru a povrchu musí být nad  15°C.

A. Postup pro povrchovou úpravu nenatřených a savých podkladů:
Stejnoměrné nasycení povrchu bude docíleno tzv. nátěry „mokrý do mokrého“:  Sytě naneste první vrstvu oleje. Po 20 min. odstraňte nebo rozetřete olej z míst kde nevsákl a je ho nadbytek, na suchá sající místa naopak naneste nový olej. Po dalších 30 min. případný lesklý nevsáknutý přebytek pečlivě odstraňte nebo rozetřete. Potom nechejte povrch 12 - 24 hodin vyschnout. Tento postup se opakuje, až povrch přestane olej nasávat.
B. Renovační nátěr:
Staré nátěry uzavírající póry dřeva zcela odstraňte. Porézní nátěry očistěte, případně přebruste. Potom postupujte jako v bodě A. Voskové nátěry mohou být ošetřeny LEINOS olejem až po jejich úplném odstranění.

Doba schnutí: 

Proti prachu suchý za cca 5 - 6 hodin. Připravený pro další zpracování po cca 12 - 24 hodinách. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství atmosférického kyslíku. Proto zajistěte dobré odvětrávání, nejlépe ventilátorem, aby se zabránilo hromadění výparů.

Balení a spotřeba: 

Cca. 60 - 80 ml/m2, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
30l 430 m2
200l 2.860 m2
1000l 14.290 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

  K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace odpadu: 

Kód odpadu EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Tvrdý průmyslový olej je připravený k přímému zpracování bez ředění. Na čištění použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60

Bezpečnostní pokyny: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý. Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.