Tvrdý olej speciál 245

Oleje a vosky

Konečný olejový nátěr obohacený pryskyřicí a voskem.

Vrchní olej na intenzivně používané povrchy jako jsou podlahy a dřevěný nábytek vysoké jakosti. Vynikající schopnost leštění. Jako základ se používá Tvrdý olej 240.

Použití: 

Konečný paropropustný olejový nátěr na plochy v interiéru, které byly předtím natřeny Tvrdým olejem 240 nebo jiným podobným základním LEINOS produktem. Použití hlavně na zatěžované plochy a u lepší třídy nábytku.

Technické parametry: 

Tvrdý, paropropustný, vodoodpudivý konečný nátěr velmi odolný proti poškrábání. Testováno na chemickou odolnost v interiéru podle DIN 68861 (např. voda, káva, pivo, cola, červené víno). Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků).

Barva: 

Bezbarvý až lehce zažloutlý. Neleštěný je hedvábně matný.

Složení: 

polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, estery přírodních pryskyřic, tungový polymerizovaný olej , isoparafín, oxid hlinitý, mikrokrystalický vosk, oxid křemičitý, oxidační katalyzátory - sušidla.
Obsah VOC  520g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie "f" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Povrch musí být suchý, pevný, čistý, zbavený nečistot a prachu a také savý. Ničím neošetřené plochy nejdříve ošetřete základním nátěrem, například Tvrdým olejem 240 nebo i jiným základním Leinos produktem. Dřevěné plochy přebruste brusným papírem o zrnitosti 150 - 180 ve směru vláken.

Zpracování: 

Před použitím pečlivě promíchejte! Nanášejte natíráním, stříkáním, namáčením a nebo válečkem. Teplota prostoru a povrchu musí být nad  15°C. Olej je výborný pro leštění.

Doba schnutí: 

Při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu je téměř suchý po cca 10 - 12 hodinách. Pochůzný a přetíratelný po cca 16 - 24 hodinách. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!  V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Balení a spotřeba: 

Cca. 10 - 30 ml/m2, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,25l 12,5 m2
0,75l 37,5 m2
2,5l 125 m2
10l 500 m2
30l 1.500 m2

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu


 K počítadlu spotřeby >>

Uskladnění a stabilita: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků. Nepoužité zbytky oleje je vhodné přelít do menších vzduchotěsných nádob.

Likvidace odpadu: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 02

Ředící a čistící prostředky: 

Tvrdý olej speciál je připravený k přímému zpracování bez ředění. Na čištění použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60

Bezpečnostní pokyny: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.

Ü-značka