Tvrdý olej univerzální 259

Oleje a vosky

Jednoduše použitelný, univerzální základový i vrchní olej.

Na všechny dřeviny v interiéru, zejména na podlahy a korek.

Oblast použití: 

Paropropustný olejový základový i vrchní olej neuzavírající póry dřeva. Na všechny savé, zatěžované plochy v interiéru, např. dřevěné a korkové podlahy, neglazovaná keramika, OSB desky a dřevěný nábytek.

Technické vlastnosti: 

Oživuje přirozenou strukturu dřeva, prohlubuje odstín ošetřených materiálů a poskytuje matný, odolný a vodu odpuzující povrch, který do značné míry zabraňuje žloutnutí. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků), odolný proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín: 

Bezbarvý až lehce nažloutlý. Světlé podklady mohou po zaschnutí lehce ztmavnout. Výsledná barva dřeva je taky závislá na druhu dřeviny a jeho kresbě.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, tungový polymerizovaný olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC je 460g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie "f" z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Povrch musí být suchý, pevný, savý, čistý, bez pryskyřice a prachu. Dřevěné plochy přebruste brusným papírem o zrnitosti 150 - 180 ve směru vláken.

Zpracování: 

Aplikace natíráním, válečkováním, stříkáním, máčením. Teplota prostoru a povrchu musí být nad  15°C. Důležité: Po 30 min. odstreňte nebo rozetřete na sušší místa případný lesklý nevsáknutý přebytek oleje.

A. Postup pro povrchovou úpravu nenatřených a savých podkladů:
Stejnoměrné nasycení povrchu bude docíleno tzv. nátěry „mokrý do mokrého“:  Sytě naneste první vrstvu oleje. Po 20 min. odstraňte nebo rozetřete olej z míst kde nevsákl a je ho nadbytek, na suchá sající místa naopak naneste nový olej. Po dalších 30 min. případný lesklý nevsáknutý přebytek pečlivě odstraňte nebo rozetřete. Potom nechejte povrch 12 - 24 hodin vyschnout. Tento postup se opakuje, dokud povrch nepřestane olej nasávat.

B. Renovační nátěr:
Staré nátěry uzavírající póry dřeva zcela odstraňte. Porézní nátěry očistěte, případně přebruste. Potom postupujte jako v bodě A. Voskové nátěry mohou být ošetřeny LEINOS olejem až po jejich úplném odstranění.

Doba schnutí: 

Proti prachu přibližně po 10 - 12 hodinách. Pochůzný a přetíratelný po cca 16 - 24 hodinách. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!  V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Velikost balení a spotřeba: 

Spotřeba přibližně 60 - 80 ml/m2, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,25l 4 m2
0,75l 12 m2
2,5l 40 m2
10l 160 m2
30l 480 m2

* Průměrná spotřeba na 1 vrstv

K počítadlu spotřeby >>

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků. Nepoužité zbytky oleje je vhodné přelít do menších vzduchotěsných nádob.

Likvidace: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Tento olej je připravený k přímému zpracování bez ředění. Na čištění použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60.

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý. Při sušení zajistěte dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.

Ü-značka