Tvrdý voskový olej 290

Oleje a vosky

Vysoce odolný, hedvábně matný, olejový-voskový-pryskyřičný nátěr.

Ideální na silně zatěžované dřevěné podlahy, schody, terakotu, desky na bázi dřeva atd. - také v průmyslové oblasti.

Použití: 

Pro základní i vrchní nátěry všech savých materiálů, jako je dřevo, terakota, kameninová dlažba, neutrální stěrkové podlahy, desky na bázi dřeva jako např. OSB desky a pod., v interiéru. Obzvlášť silně savé podklady, např. korek, musí být nejdříve ošetřeny základním nátěrem Tvrdý olej 240.

Technické parametry: 

Oživuje přírodní strukturu, prohlubuje odstín upravovaného povrchu a vytváří prodyšný, hedvábně lesklý, odolný a vodoodpudivý povrch který téměř nežloutne. Testováno na chemickou odolnost v interiéru podle DIN 68861 (např. voda, káva, pivo, kola, červené víno). Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků). Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barva: 

002 bezbarvý, 053 třešeň, 054 pískově žlutý, 062 ořech, 076 dub, 101 sytě bílý, 102 eben, 202 bílý, 212 šedý.

Složení: 

Tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, tungový polymerizovaný olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, kaolín, oxid hlinitý, uhličitan zinečnatý, mastek, isoparafín, mikrokrystalický vosk, oxid křemičitý, minerální pigmenty (s vyjímkou bezbarvého), oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC  390g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie f z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14%), čistý a bez prachu. Teplota při zpracování by neměla být nižší než 16°C. U nižších teplot se zpomaluje proces sušení. Závěrečné broušení povrchu provádějte brusným papírem nebo mřížkou o zrnitosti nejméně 120.

Zpracování: 

Před použitím pečlivě protřepejte! Tvrdý voskový olej je připraven k použití. První barevnou vrstvu nanášejte velmi tence a rovnoměrně válečkem s nízkým vlasem nebo stíracím mopem a potom dobře rozetřete. Po 15 - 20 minutách přebytky oleje odstraňte nebo rozetřete. Po 16 - 24 hodinách naneste tence druhou bezbarvou vrstvu a vyleštěte ji bílým padem. Je-li po prvním nátěru povrch na dotek drsný, přebruste ho lehce brusným papírem o zrnitosti 150 - 180. Potom důkladně odstraňte brusný prach. U korku může být nanesena i třetí vrstva, předtím ale proveďte zkoušku savosti. Během nanášení i schnutí zajistěte dostatečné větrání.

Pravidelná péče nebo údržba:
Plochy upravené Tvrdým voskovým olejem pravidelně čištěte a umývejte Rostlinným mýdlem 930 (max. 10-30 ml v 10 l vody a vytírejte na vlhko, nikdy ne na mokro). Začne-li docházet k opotřebení nebo většímu zašpinění, ošetřete povrch Renovačním olejem 285. Silně zatěžované povrchy (školy, kanceláře a pod.) můžete častěji ošetřit Renovačním olejem 285, ale nejdříve 4 týdny po čerstvém natření podlahy. Před ošetřením vyčistěte podlahu Rostlinným mýdlem 930. Další péči o podlahu Renovačním olejem 285 provádějte podle potřeby.

 

Doba schnutí: 

Doba sušení je 6 - 12 hodin (při 20oC a 50-55% relativní vlhkosti vzduchu). Po 16 - 24 hodinách můžete provést druhý nátěr. Po 3 dnech je povrch odolný bez zátěže. Po 7 - 14 dnech je povrch možno plně zatížit.

Balení a spotřeba: 

30 - 50 ml/m2; vydatnost cca. 25 m2/l. Může se lišit podle savosti materiálu. Přesnější spotřebu určete zkouškou na daném materiálu.

balení vystačí na...*
0,25l 6 m2
0,75l 18 m2
2,5l 60 m2
10l 250 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

Uskladnění a stabilita: 

Skladujte na chladném a suchém místě. Originální neotevřené balení je stabilní nejméně po dobu 5 let.  Na povrchu se může vytvořit tenká zaschlá krusta, kterou před upotřebením odstraňte.

Likvidace odpadu: 

V souladu s místními úředními předpisy. Pouze zaschlé zbytky tohoto odpadu můžete odstranit do domácího odpadu! Odpadový kód: EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Olej je připravený k použití bez ředění. Čištění provádějte ředidlem Leinos 200.

GISCODE: 

Ö 60

Prohlášení: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání. Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochranou masku. Při broušení používejte prachovou masku.

 

 

DIBt certifikát