Bylinný nábytkový balzám LF 911

Péče

Na čištění a péči o olejované a voskované povrchy. Neobsahuje rozpouštědla.

Oblast použití: 

Pro rychlé, snadné a paropropustné ošetření a péči o naolejované a navoskované interiérové povrchy, zejména na nábytek. Není vhodný na podlahy a jiné intenzivně zatěžované povrchy!

Technické vlastnosti: 

Jednoduché a rychlé použití. Použité přírodní oleje pronikají hluboko do dřeva a udržují ho v dobré kondici. Zachovává dřevo přírodně elastické a chrání ho před nadměrným vysycháním. Dobrá schopnost osvěžení a oživení již dříve olejovaných a voskovaných povrchů. Před nanášením nevyžaduje broušení povrchu. Žádné nepříjemné zápachy. Odolný proti potu a slinám podle DIN 53160. Testováno podle DIN EN 71 odstavec 3 (bezpečnost hraček).

Barevný odstín: 

Bezbarvý.

Složení: 

Lněný olej, světlicový olej, hlinka, olej z vlašských ořechů, tungový polymerizovaný olej, karnaubský vosk, včelí vosk, oxid křemičitý, bentonit, sušidla (Produkt péče o výrobek, nepodléhá nařízení o obsahu VOC).

Zpracování: 

Nanášejte čistým, měkkým hadříkem v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva nebo povrchové struktury nábytku. Ošetřujete-li povrch nábytku, který dosud nebyl ošetřen produkty Leinos, proveďte nejdříve na skrytém místě zkoušku kompatibility.

Velikost balení a spotřeba: 

přibližně 3 - 5 ml/m2.

balení vystačí na...*
0,25l liší se podle ošetřovaného povrchu

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 12

Ředící a čistící prostředky: 

Čistění provádějte ředidlem LEINOS 200.

GISCODE: 

M-KH05

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kuže.  
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Olejem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby, jako například čistící textilie, houby, brusný prach apod., uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořte do vody, nechejte uschnout a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Během sušení zajistěte dostatečné větrání. Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku.
Při broušení používejte prachovou masku.
PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
Nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 40