Čistící a údržbový olej 285

Péče

Čistící a údržbový olej na ošetření všech olejovaných a voskovaných interiérových ploch jako je dřevo, korek a nebo přírodní linoleum.

 

Vhodný jak pro částečné místní čištění, tak pro celkovou obnovu povrchu bez broušení (olejové mytí podlahy).

Použití: 

Na ošetření všech olejovaných a voskovaných ploch jako je dřevo, korek, nebo linoleum v interiéru. Čistí a ošetřuje vyšlapaná místa a brání jejich tvorbě.

Technické parametry: 

Transparentní olej, jednoduché použití. Ošetřená plocha je prodyšná, hedvábně matná, odolná, vodoodpudivá a nežloutnoucí. Testováno podle DIN EN 71 odstavec 3 (bezpečnost hraček) a podle DIN 53160 na odolnost proti potu a slinám.

Barva: 

odstín 002 bezbarvý
odstín 202 bílý

Složení: 

Tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, estery přírodních pryskyřic, polymerizovaný dřevný olej, kaolín, isoparafín, mikrokrystalický vosk, uhličitan zinečnatý, oxid hlinitý, oxid křemičitý, oxidační katalyzátory - sušidla. V barevném oleji navíc minerální pigmenty. Obsah VOC  600g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie f z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Povrch musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14%), zbavený nečistot a mastnoty. Povrch nejdříve vyčistěte Rostliným mýdlem 930 (stírejte na vlhko). Potom povrch neutralizujte (setřete) čistou vodou a nechejte dobře uschnout. Teplota podlahy při zpracování musí být minimálně 16° C.

Zpracování: 

Renovační olej 285 nanášejte tence a rovnoměrně podlahovým mopem s krátkým vlasem. Po 15 - 20 minutách odstraňte přebytečný olej a povrch vyleštěte bílým padem. Hodně opotřebované a ochozené povrchy ošetřete renovačním olejem 2x. Silně opotřebované povrchy můžete následně ošetřit Tvrdým voskovým olejem 290. Před začátkem prací proveďte zkoušku! Při zpracování a sušení zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V opačném případě mohou vznikat atypické vůně!

Doba schnutí: 

Po 6 - 12 hodinách (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50-55%) je povrch suchý, brousitelný a přetíratelný. Podlahu první den po ošetření zatěžujte opatrně. Plné zatížení po 7 - 14 dnech.

Balení a spotřeba: 

Běžná spotřeba je 30 - 40 ml/m2; to je přibližně 25-35 m2/l. Přesná spotřeba závisí na savosti podkladu.

Balení vystačí na...*
0,25l závisí na míře zašpinění, savosti podkladu a způsobu použití
0,75l
2,5l
10l

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Uskladnění a stabilita: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřený. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků. Na povrchu se může utvořit tenká krusta, která musí být před novým použitím odstraněna.

Likvidace odpadu: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů.
Odpadový kód: EAK 08 01 02

Ředící a čistící prostředky: 

Pracovní prostředky vyčistěte okamžitě po použití ředidlem LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60

Prohlášení: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.