Odšeďovač 940

Péče

Získejte zpět svěží přírodní vzhled u všech zašedlých dřevěných povrchů, bez broušení.

 

 

Odšeďovač naneste, nechejte působit a poté důkladně očistěte kartáčem a velkým množstvím vody. Budete překvapeni, jak rychle dosáhnete vynikajících výsledků ...

Použití: 

Na zahradní nábytek z tvrdého a měkkého dřeva. Taky na dřevěné terasy a pod.

Technické parametry: 

Čistí a spolehlivě odstraňuje zašedlou barvu dřeva a dřevo projasňuje. Působí na tvrdé i měkké dřevo účinnými činidly z kokosové mastné kyseliny a z kyseliny šťavelové. Produkt nepodléhá směrnici Deco-Paint-Richtlinie.

Složení: 

Voda, kyselina šťavelová, tenzidy z kokosového oleje, metylcelulóza, rostlinný emulgátor.

Podklad a příprava: 

Při vysokých teplotách dřevo před čištěním zvlhčete.

Zpracování: 

Před použitím dobře protřepejte. Při vysokých teplotách dřevo před čištěním namočte vodou. Odšeďovač nanášejte na povrch dřeva tenký štětcem nebo hadrem. Nepracujte na přímém slunečním světle, protože jinak Odšeďovač příliš rychle schne. Nechte působit 15 minut, na odolných místech až 1 hodinu. Potom stírejtete kartáčem nebo brusnou tkaninou a nevelkým množstvím vody. Očištěné povrchy nakonec opláchněte od nečistot, neutralizujte povrch dostatečným množstvím vody a nechejte 1 - 2 dny vyschnout. Dřevo je po tomto ošetření trochu drsné a opotřebované. Povrch proto lehce přebruste brusným papírem a zabezpečte nátěrem, např. Teakovým olejem 223 nebo Terasovým olejem 236.

Balení a spotřeba: 

na hladkém povrchu je spotřeba přibližně 100 - 125 ml/m2 . Na drsném nebo profilovaném povrchu může být spotřeba o něco vyšší.

balení vystačí na...*
0,5l 4,5 m2
2,5l 23 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

Uskladnění a stabilita: 

Skladujte v suchu, chladu, ale ne v mrazu. Neotevřené balení vydrží minimálně 2 roky.

Likvidace odpadu: 

Likvidaci výrobku provádějte v souladu s platnými předpisy. Kód odpadu: 07 06 01.

Ředící a čistící prostředky: 

Čistící pomůcky opláchněte ihned po práci čistou vodou.

Prohlášení: 

Způsobuje vážné poškození očí.

GHS05

Gefahrzeichen

Nebezpečí

Bezpečnostní pokyny: 

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opláchujte opatrně vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
S2 Udržujte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte.
Nehodový list pro silniční přepravu: UN 3265