Olejový balzám na nábytek 910

Péče

Ošetřující prostředek na všechny olejované a voskované povrchy nábytku.

Oblast použití: 

Na ošetření a konzervaci interiérových povrchů, které jsou navoskované, naolejované nebo nalakovné přírodními produkty.

Technické vlastnosti: 

Vodoodpudivá, hloubková impregnace. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček).

Barevný odstín: 

Bezbarvý až lehce nažloutlý.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, tungový polymerizovaný olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxidační katalyzátory - sušidla. Tento produkt nepodléhá předpisům o snížování obsahu těkavých organických látek VOC.

Zpracování: 

Balzám nanášejte tence na povrch nábytku čistým, měkkým hadříkem ve směru vláken dřeva. Nábytkové plochy, které dosud nebyly ošetřeny produkty Leinos, nejdříve otestujte na skrytém místě pro zjištění kompatibility. Plastové povrchy, jako např. polystyrol, neošetřujte LEINOS olejovým balzámem!

Velikost balení a spotřeba: 

Přibližně 10 ml/m2.

balení vystačí na ...*
0,25l závisí na ošetřovaném povrchu

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu
 

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřený. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Ředící a čistící prostředky: 

Čištění ředidlem LEINOS 200.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.