Osvěžovač do skříně 912

Péče

Speciální voskový prostředek pro eliminaci zápachu v interiérovém nábytku.

Oblast použití: 

Na čištění a údržbu nábytku. Pro osvěžení a eliminaci pachů zejména u starších interiérových skříní.

Technické vlastnosti: 

Čistí a udržuje olejované, voskované, lakované nebo lazurované povrchy.  Propůjčuje nábytku příjemnou a jemnou vůni.

Barevný odstín: 

Mléčná.

Složení: 

Voda, etanol, karnaubský vosk, olej z cedrového dřeva, levandulový olej.
(tento produkt nepodléhá Směrnici 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin)

Zpracování: 

Před použitím dobře protřepejte. Osvěžovač naneste na hadřík a natřete jím plochy které chcete ošetřit. V případě potřeby vyleštěte. Před použitím si na skrytém místě vyzkoušejte odolnost povrchu na působení alkoholu.

Velikost balení a spotřeba: 

Spotřeba je přibližně 10 ml/m2, je závislá na savosti povrchu.

Gebinde reicht für...*
0,25l Je závislá na ošetřovaném povrchu.

 

Skladování a trvanlivost: 

Originální uzavřené balení je stabilní nejméně 5 let. Chraňte před mrazem. Skladujte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

Likvidace: 

V souladu s platnými předpisy.  Pouze vysušený materiál může být dán do domácího odpadu. Kód odpadu: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Na čištění použijte LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

M-KH05

Bezpečnostní pokyny: 
Obsahuje olej z cedrového dřeva. Může způsobit alergickou reakci.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.