Pečující emulze 925

Péče

Pro pravidelnou údržbu voskovaných nebo olejovaných povrchů.

Působí antistaticky. Je leštitelná, dává povrchům hedvábný lesk.

Oblast použití: 

Emulze pro pravidelnou péči o voskované nebo olejované povrchy, zejména u nábytku. Je antistatická. Dává povrchu hedvábný lesk.

Technické vlastnosti: 

Vyrobeno z přírodních ingrediencí. Chrání všechny olejované, voskované nebo lakované povrchy proti špíně a mechanickému oděru. Po krátké době schnutí vytvoří hedvábně lesklý povrch, který lze snadno vyleštit. Ošetřené plochy jsou oživené, propustné a odpuzují nečistoty.

Složení: 

Voda, karnaubský vosk, mikrokrystalický vosk, methylcelulóza, rostlinný emulgátor, Benzisothiazolinone (fungicidní a mikrobicidní prostředek).

Zpracování: 

Na obnovení povrchu nábytku použijte neředěné. Lze používat ředěné vodou. Na podlahy používejte ředěnou emulzi (25 ml v 5 litrech vody). Po zaschnutí povrch vyleštěte.

Velikost balení a spotřeba: 
Balení Vystačí na... *
1l v závislosti na aplikaci

*průměrná spotřeba na 1 vrstvu

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte v chladu, ale ne v mrazu. Láhev po použití dobře uzavřete.

Likvidace: 

Prázdné obaly odevzdejte na sběrných místech nebo v recyklačních centrech.
Kód odpadu: EAK 07 06 01

GISCODE: 

GHO

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Obsahuje 1,2-benz-isothiazol-3 (2H) -on. Může způsobit alergickou reakci.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
S2 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Při rozvíjející se alergické reakci volejte zdravotnickou záchrannou službu, číslo 155