Pečující vosk 340

Péče

Tekutý, snadno použitelný povrchový vosk do interiéru.

Na péči a ošetření voskovaných povrchů nebo pro konečnou úpravu málo namáhaných naolejovaných a voskovaných povrchů.

Použití: 

Pro rychlé, snadné a prodyšné natření, ošetření nebo údržbu již na navoskovaných nebo naolejovaných povrchů dřeva, korku i kamene v interiéru. Není vhodný pro podlahy nebo jiné namáhané povrchy!

Barva: 

Bezbarvý až mírně nažloutlý.

Složení: 

Lněný olej, světlicový olej, bentonit (zahušťovadlo), karnaubský vosk, včelí vosk, izoparafín, oxidační katalyzátory - sušidla.
VOC - obsah tohoto produktu je max. 450 g/l. EU limitovaná hranice max.700 g/l (Kategorie F od 2010)

Podklad a příprava: 

Povrch musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty i prachu, a nesmí být savý. Při nízkých teplotách ohřejte plechovku s voskem ve vodní lázni.

Zpracování: 

Štětcem nebo hadříkem. Teplota prostředí i povrchu musí být nad 15°C.

A. Aplikace na surové nebo savé podklady:

Nejdříve použijte LEINOS Základový olej 220 nebo Tvrdý olej 240 (transparentní nebo barevný). Pečující vosk 340 naneste velmi tence pomocí štětce nebo hadříkem který nepouští vlákna. Po 8 - 12 hodinách přeleštěte měkkým leštícím kartáčem nebo hadříkem ve směru vláken.

B. Aplikace na podklady vyžadující renovaci:

Postupujte jako v bodu A. Je-li podklad nesavý, neaplikujte základní nátěry.

Doba schnutí: 

Přibližně 12 - 24 hodin. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství atmosférického kyslíku. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!  V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Balení a spotřeba: 

Přibližně 35 - 50 ml/m2 na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, zabráníte problémům při schnutí

Balení vystačí na...*
0,25l 6 m2
0,75l 19 m2
2,5l 62,5 m2
10l 250 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu


 K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace odpadu: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Tento produkt je připravený k přímému zpracování bez ředění.
Na čištění nebo ředění použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60

Bezpečnostní pokyny: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.