Přírodní vosk na podlahy a nábytek LF 310

Péče

Čistý přírodní vosk vysoké kvality pro namáhané interiérové povrchy.

Použití: 

Pro paropropustnou a vodoodpudivou ochranu všech mechanicky namáhaných interiérových ploch, a to zejména ze dřeva, korku a neglazovaných keramických dlaždic. Na podlahy a náročný intenzivně používaný nábytek.

Technické parametry: 

Konzistence jako pasta. Velmi velká vydatnost a malá spotřeba. Bezproblémové nanášení i následných vrstev. Paropropustný. Testováno podle DIN EN 71 odstavec 3 (bezpečnost hraček).

Barva: 

Mírně nažloutlá.

Složení: 

Ořechový olej, světlicový olej, karnaubský vosk, včelí vosk, estery přírodních pryskyřic, sušidla.
Obsah VOC je 1g/l.  EU - limitní hodnota je max. 400 g/l (kategorie "e" z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Pro dosažení nejlepších výsledků se řiďte pokyny v technických listech u všech použitých výrobků. Povrch musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu, a nesmí být savý.

Zpracování: 

Nanášejte hadříkem a nebo strojně. Teplota vzduchu a povrchu musí být větší než 15°C.

A. Nanášení na surové a savé plochy:

1. Naneste základní vrstvu LEINOS bezbarvým nebo barevným Tvrdým olejem 240. Nenatírané přírodní linoleum může být voskované přímo bez základního nátěru.

2. Naneste tenkou vrstvu vosku hadříkem který nepouští vlákna, u větších povrchů můžete použít leštičku. V zásadě musí být vosk ihned při aplikaci nanesen opatrně, velmi tence a rovnoměrně.

3. Po 12 hodinách sušení je potřeba povrch vyleštit. Pokud je to nutné, po 14 dnech aplikujte druhou vrstvu, která zlepšuje pevnost povrchu.
 

B. Renovace a ošetření u běžných většinou lakovaných povrchů:

Staré povlaky uzavírající póry zcela odstraňte. Potom postupujte jako v bodu A. Savé podklady základujte olejem.

C. Renovace olejovaných a voskovaných povrchů:

Voskované povrchy vyčistěte vodou a LEINOS Rostlinným mýdlem 930. Skvrny a špínu odstraňte LEINOS Ředidlem 200. Pokud je to nutné tak povrch přebruste. Potom postupujte jako v bodě A. Savé podklady základujte olejem.

Doba schnutí: 

Povrch je leštitelný po cca. 12 hodinách, pochozí po cca. 48 hodinách. Plně zatížitelný asi po 1 týdnu. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství atmosférického kyslíku. Proto zajistěte dostatečné odvětrávání, případně použijte ventilátor, aby se zabránilo hromadění výparu.

Balení a spotřeba: 

Přibližně 5 - 10 g/m2 na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, aby se zabránilo problémům při sušení.

balení vystačí na...*
0,175kg 23 m2
0,35kg 46,5 m2
2,1kg 280 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby>>

Uskladnění a stabilita: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřený. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace odpadu: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů.
Odpadový kód: EAK 08 01 12

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200.

Bezpečnostní pokyny: 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku.
Při broušení používejte prachovou masku.