Tvrdý voskový olej LF 291

Oleje a vosky

Olejový a voskový nátěr bez obsahu rozpouštědel

Ideální pro dřevěné povrchy, které jsou vystavené silnému opotřebení. Taky na terakotu, neutrální stěrkové podlahy, desky na bázi dřeva, atd.

Použití: 

Základní i konečný nátěr na všechny savé podklady jako je dřevo, korek, terakota, kameninová dlažba, neutrální potěr, desky na bázi dřeva, např. OSB desky a další podobné materiály v interiéru.

Technické parametry: 

Tvrdý voskový olej LF je směs olejů a vosků bez obsahu rozpouštědel. Dlouhodobě zušlechťuje dřevo a vytváří velmi odolný povrch. Oživuje kresbu dřeva a dává mu sametový lesk. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků). Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barva: 

002 bezbarvý, 202 bílý

Složení: 

Lněný olej, tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, polymerizovaný tungový olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, oxid hlinitý, kaolín, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty (vyjma bezbarvého), oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC je max 1g/l. EU - limitní hodnota je max. 700 g/l (kategorie "f" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Povrch musí být čistý, suchý (vlhkost dřeva max.14%) a bez prachu. Pracovní teplota by neměla být nižší než 16 °C, při nižších teplotách se proces sušení je zpožduje. Závěrečné broušení povrchu provádějte brusným papírem nebo mřížkou o zrnitosti nejméně 120.

Zpracování: 

Tvrdý voskový olej LF naneste jedenkrát rovnoměrně dvojitou parketovou stěrkou (spotřeba 15 - 30 ml / m, v závislosti na savosti dřeva). Poté důkladně vetřete jednokotoučovou leštičkou se zeleným padem a potom povrch vyleštěte s bílým padem.  Intenzivně zatěžované nebo hodně savé podlahy ošetřete ještě druhou vrstvou. Po 20 - 30 minutách vyleštěte povrch s bílým padem. Vyvarujte se vytvoření silnější vrstvy! Při zpracování a sušení výrobků je zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V opačném případě mohou vznikat atypické vůně! Poznámka: Podlahy musí být položeny bez spár, případně zaspárovány. Budou-li se vyskytovat spáry, může docházet ke vzlínání zateklého oleje nebo později k hluku při chůzi (vrzání).

Doba schnutí: 

Doba sušení je přibližně 6 - 12 hodin. (při 20 až 23 °C a vlhkosti vzduchu 50 až 55%). Plně vysušený a odolný je po 7 - 10 dnech.

Balení a spotřeba: 

Spotřeba je přibližně 15 - 30 ml/m2; Vydatnost je mezi 30 - 60 m2/l v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na ...*
0,75l 34 m2
2,5l 113 m2
10l 450 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu


 K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

Skladujte na chladném a suchém místě. Obal těsně uzavřený. Originální neotevřené balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace odpadu: 

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Kód odpadu EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 10

Bezpečnostní pokyny: 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah i nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.
Ü-značka